Thành viên có quyền lợi gì?

  • Được được đăng công khai và quảng bá thông tin doanh nghiệp tới các cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

  • Được hỗ trợ tiếp cận các cơ hội kinh doanh và tìm kiếm các đối tác hợp tác tiềm năng để phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Được hỗ trợ trực tuyến 24/7 bởi các luật sư và chuyên gia kinh tế đa ngành và giàu kinh nghiệm thực tế. Xem thêm quy định thành viên tại đây

Quy trình đăng ký

BƯỚC 1: Quý doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo Mẫu đăng ký thành viên bên cạnh và gửi cho IPC CENTRAL VIETNAM.

BƯỚC 2: IPC CENTRAL VIETNAM sẽ gửi cho Quý doanh nghiệp Bản đăng ký thành viên chính thức qua email đã đăng ký tại Bước 1.

BƯỚC 3: Quý doanh nghiệp điền thông tin, ký, đóng dấu xác nhận vào Bản đăng ký thành viên và gửi lại cho IPC CENTRAL VIETNAM qua email bandosovnpt@gmail.com.

BƯỚC 4: Quý doanh nghiệp thanh toán phí thành viên (theo gói lựa chọn) vào tài khoản ngân hàng được chỉ định trong Bản đăng ký thành viên đã gửi tại Bước 2.

BƯỚC 5: IPC CENTRAL VIETNAM sẽ tạo tài khoản thành viên chính thức và thông báo cho Quý doanh nghiệp qua email đã đăng ký.

Mẫu đăng ký thành viên

Làm mới