CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dịch vụ tiêu biểu
website template image
  • Tư vấn trước đầu tư
  • Thành lập Công ty (Gói tiêu chuẩn)
  • Thành lập Công ty (Gói cao cấp)
  • Đăng ký Văn phòng đại diện (Gói tiêu chuẩn)
  • Đăng ký Văn phòng đại diện (Gói cao cấp)
  • Đăng ký Chi nhánh (Gói tiêu chuẩn)
  • Đăng ký Chi nhánh (Gói cao cấp)
  • Xin Giấy phép lao động
  • Xin Thẻ tạm trú

Ghi chú : Trên đây là các dịch vụ tư vấn chính. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện các dịch vụ tư vấn khác phù hợp với yêu cầu và mục tiêu kinh doanh của bạn.

Chọn dịch vụ
Chi tiết dịch vụ

Bước 1

Lựa chọn 01 dịch vụ bất kỳ và tải Mẫu đăng ký dịch vụ phía dưới:

Bước 2

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu, ký, đóng dấu, scan và gửi lại cho chúng tôi qua email : ipcmientrung@gmail.com

Bước 3

Chúng tôi sẽ bắt đầu dịch vụ ngay sau khi nhận được bản Đăng ký chính thức qua email và Thanh toán của khách hàng vào tài khoản được chỉ định.